tiêm xơ - trước khi tiêm có thể cần gây mê

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới

Đại cương về suy giãn tĩnh mạch chi dưới Định nghĩa Suy tĩnh mạch chi dưới: tình trạng suy giảm chức năng hệ tĩnh mạch chi dưới do suy các van tĩnh mạch thuộc hệ tĩnh mạch nông và/hoặc hệ tĩnh mạch sâu, có thể kèm theo thuyên tắc tĩnh mạch hoặc không. Giãn tĩnh ...
Read More »

Phân biệt giữa Suy tĩnh mạch và Viêm tắc động mạch chi dưới

Suy giãn tĩnh mạch Suy giãn tĩnh mạch chân hay còn gọi là suy giãn tĩnh mạch chi dưới hay suy van tĩnh mạch chi dưới, là thuật ngữ chỉ sự suy giảm chức năng đưa máu trở về tim của hệ thống tĩnh mạch nằm ở vùng chân, dẫn đến hiện tượng máu ứ đọng ...
Read More »

Phát hiện sớm tắc động mạch chi dưới, tránh tàn phế

Tắc động mạch chi cấp tính là tình trạng đột ngột thiếu máu chi, đe dọa đến khả năng bảo tồn chi. Đây là bệnh cảnh cấp cứu và nguy hiểm nhất đối với mạch ngoại biên... Viêm tắc động mạch Tắc động mạch chi cấp tính là tình trạng đột ngột thiếu máu chi, ...
Read More »

Viêm tắc Động mạch – Tĩnh mạch

Viêm tắc động mạch - tĩnh mạch trong Đông y gọi là Thoát Thư, Huyết Thuyên Bế Tắc Tính Mạch Quản. Xuất hiện đầu tiên trong sách Lưu Quyên Tử Quỷ Di Phương, có nhiều tên gọi khác nhau như Thoát Ung, Thoát Cốt Thư, Thoát Cốt Đinh, Đôn Ung, Chú Tiết Đinh, Khương Lang ...
Read More »