Ngân kiều tán

Ngân kiều tán

Nguồn gốc bài thuốc ngân kiều tán:

 • Tác giả: Ngô Cúc Thông
 • Xuất xứ: Ôn bệnh điều biện

Bài thuốc Ngân kiều tán nguyên bản:

Thành phần:

Liên kiều ………………….8 – 12g

Cát cánh …………………..6 – 12g

Trúc diệp …………………6 – 8g

Kinh giới tuệ ……………..4 – 6g

Đạm đậu xị ………………8 – 12g

Ngưu bàng tử ……………8 – 12g

Kim ngân hoa ……………8 – 12g

Bạc hà ……………………8 – 12g

Cam thảo …………………2 – 4g

Cách dùng: Sắc uống, ngày 1 thang.

Ngân kiều tán
Vị thuốc Liên kiều

Công dụng:

Tân lương, thấu biểu, thanh nhiệt, giải độc

Chủ trị:

Ôn bệnh sơ khởi:

Phát nhiệt, vi ố phong, yết thống, khẩu khát, vô hãn hoặc hữu hãn bất sướng, đầu thống, khái thấu, thiệt tiêm hồng, thiệt bạc bạch hoặc bạc hoàng, mạch Phù Sác (Sốt, hơi sợ gió, họng đau, khát, không mồ hôi hoặc ra mồ hôi mà không bớt, đau đầu, ho, đầu lưỡi đỏ, (rêu) lưỡi trắng nhạt hoặc hơi vàng, mạch Phù Sác).

Phân tích bài thuốc Ngân kiều tán:

Ngân hoa, Liên kiều là chủ dược, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tân lương, thấu biểu;

Bạc hà, Kinh giới, Đạm đậu xị, có tác dụng hỗ trợ;

Cát cánh, Ngưu bàng tử, Cam thảo tuyên Phế hoá đờm;

Trúc diệp, Lô căn thanh nhiệt, sinh tân, chỉ khát.

Là một bài thuốc tốt dùng thanh nhiệt, giải độc.

Ngân kiều tán
Vị thuốc Cát cánh

Gia giảm Ngân kiều tán:

 • Nếu đau đầu không có mồ hôi có thể tăng lượng Kinh giới, Bạc hà, thêm Bạch tật lê, Mạn kinh tử.
 • Nếu sốt cao có mồ hôi, tăng lượng Kim ngân hoa, Liên kiều, giảm lượng Kinh giới, Bạc hà.
 • Nếu chứng kiêm thấp như ngực tức, nôn, thêm Hoắc hương, Bội lan để hoá thấp.
 • Nếu ho đờm đặc, thêm Hạnh nhân, Bối mẫu.
 • Nếu sốt cao, thêm Chi tử, Hoàng cầm, để thanh lý nhiệt.
 • Nếu khát nhiều, thêm Thiên hoa phấn.
 • Nếu viêm họng sưng đau, thêm Mã bột, Huyền sâm, Bản lam căn, để thanh nhiệt, giải độc.
 • Nếu có nhọt sưng tấy, Bồ công anh, Đại thanh diệp để tiêu tán sang độc.
 • Nếu đúng là biểu chứng, không ra mồ hôi, rét dữ mà sốt cao, có thể thêm Khương hoạt, Tây hà liễu để tăng thêm tác dụng thấu biểu đạt tà.
 • Ra mồ hôi mà sốt không giảm, có thể bỏ Kinh giới, Bạc hà, thêm Hoàng cầm, Thanh hao.
 • Phế khí không thông mà ho nhiều, có thể thêm Tiền hồ, Hạnh nhân, Tượng bối mẫu để thanh tuyên Phế khí.
 • Mới bị lên sởi có thể thêm Phục linh, Thiền y để giải sởi, liễm tà.
 • Họng sưng đau nặng có thế thêm Xạ can, Mã bột, Qua kim đằng, Bản lam căn để giải độc lợi hầu.
 • Thấp ngăn trở trung tiêu mà ngực tức, đầy hơi, muốn nôn, có thể bỏ Cam thảo, Lô căn, thêm Hậu phác, Hoắc hương, Chỉ xác để hóa thấp Hưng trung.
 • Vị có nhiệt thịnh, nhiệt thương tân dịch làm miệng khát, lưỡi khô, có thể thêm Thiên hoa phân để sinh tân, giải khát.
 • Ăn bị trệ mà bụng chướng, miệng hôi, tiêu chảy hoặc bí tiện, có thể thêm Chỉ thực, Lục thần khúc, Sơn tra, Mạch nha để tiêu thực, dẫn trệ.
Ngân kiều tán
Vị thuốc Ngân hoa

Ứng dụng Ngân kiều tán trong thực tế:

Tác dụng trong lâm sàng:

Ứng dụng lâm sàng: Trị bệnh ôn sơ khởi như viêm đường hô hấp trên, cảm cúm, viêm Phế quản cấp, sởi, ho gà, viêm Amiđan cấp. 

Tài liệu tham khảo về Ngân kiều tán:

Bài Ngân kiều tán này lấy Ngân hoa, Liên kiều mà gọi tên và liều dùng cũng nhiều hơn, cho thấy bài này chú trọng vào việc thanh nhiệt giải độc, nhưng trong bài dùng chung với thuốc giải biểu, như vậy là bài thuốc vừa sơ tà vừa thanh nhiệt. Ngô Cúc Thông gọi nó là: “Bài thuốc tản lương bình thường”. Có thể dùng rộng râi với các chứng ôn bệnh khi mới phát, ngoại cảm phong nhiệt biểu chứng và bệnh ở yết hầu. sởi mới mọc mà phát sốt cũng có thể dùng nó gia giảm cho thích hợp. Nếu bệnh thế hơi nặng vl Phế khí không được tuyên thông, thấy có những chứng thở gấp, cánh mũi phập phồng thì có thể hợp với bài ‘Ma hạnh cam thạch thang’ làm một bài thanh giải Phế nhiệt, cũng có kết quả tốt. Khi dùng, nếu ghé thấp tà mà thấy chứng vùng ngực và vị quản tức đầy thì thêm Hoắc hương, uất kim là thuốc phương hương để hoá trọc. Tân dịch bị thương mà khát, thêm Thiên hoa phấn để sinh tân; phong nhiệt ủng tắc ở thượng tiêu, gáy sưng, họng đau, thêm Mã bột, Huyền sâm.

Ngân kiều tán
Vị thuốc Trúc diệp

So sánh với bài thuốc khác:

Bài này so sánh với bài ‘Tang cúc ẩm’, việc dùng thuốc đều dùng những vị Liên kiều, Bạc hà, Cát cánh, Cam thảo, nhưng bài này tăng thêm Ngân hoa, Trúc diệp, Kinh giới, Đậu xi, Ngưu bàng tử để sơ phong giải biểu, thanh nhiệt giải độc mà ‘Tang cúc ẩm’ thì chỉ dùng những vị Tang diệp, Cúc hoa, Hạnh nhân để sơ tán phong nhiệt, lợi Phế chỉ khái. Theo dó có thể biết về phương diện sơ phong giải biểu và thanh nhiệt giải độc thì ‘Tang cúc ẩm’ so với nó là nhẹ hơn, nhưng mạnh hơn về mặt lợi Phế chỉ khái. Ngô Cúc Thông nói: ‘Chứng thái âm phong ôn, chỉ có ho, mình không nóng lắm, hơi khát nước thì dùng thuốc tân lương nhẹ, lấy bài ‘Tang cúc ẩm’ làm chủ. Tiếp đó lại giải thích rằng: “Vì sợ bệnh nhẹ mà thuốc nặng (chỉ vào ‘Ngân kiều tán’), cho nên mới lập ra bài thuốc nhẹ hơn” (Thượng Hải phương tễ học).

‘Ngân kiểu tán’ và ‘Tang cúc ẩm’, đều là thuốc thường dùng trị phong nhiệt biểu chứng. ‘Ngân kiều tán’ tác dụng thanh nhiệt giải độc, phát tán phong nhiệt, dùng Liên kiều, Ngân hoa vào Phế kinh thanh nhiệt giải độc, tẩy trừ uế khí. Do bệnh tại Phế là chính, do đó dùng Ngân hoa, Liên kiều làm quân. ‘Tang cúc ẩm’ không có Đậu xi, Kinh giới, Ngưu bàng tử, tác dụng giải blổu yốu hơn ‘Ngân kiều tán’.

Hai bài có một số vị thuốc giống nhau như Cát cánh, Cam thảo. Bạc

hà, Liên kiều, Lô căn. Tuy nhiên, ‘Tang cúc ẩm’, Tang diệp, Cúc hoa làm quân, thêm Hạnh nhân chú trọng thanh Phế, giải phong nhiệt, trị ho, thuộc loại thuốc cay mát nhẹ, ‘Ngân kiểu tán’ có Kinh giới, Ngân hoa, Ngưu bàng tử, Trúc diệp, Đậu xị… tăng cường tác dụng thanh nhiệt giải độc thấu biểu, là loại thuốc cay mát trung bình (Trung y vấn đối).

Ngân kiều tán
Vị thuốc Bạc hà

Lưu ý khi sử dụng Ngân kiều tán:

 1. Khi dùng cần phải chọn lựa loại thuốc tốt bài thuốc mới có hiệu quả
 2. Cam thảo phản với vị Hải tảo, Hồng đại kích, Cam toại và Nguyên hoa, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm, trừ trường hợp đặc biệt phải xem xét thật kỹ mới dùng
 3. Huyền sâm phản nhau với vị Lê lô, nên bài này không được gia vị Lê lô, gặp nhau sẽ sinh phản ứng nguy hiểm.
 4. Bối mẫu phản vị Xuyên ô, Ô đầu, Phụ tử khi dùng chung có thể phát sinh phản ứng nguy hiểm cần chú ý

Tham khảo mua bán bài thuốc Ngân kiều tán:

(Chương trình dành riêng cho đồng nghiệp giúp mua được bài thuốc đủ vị và chất lượng tốt)

Bài thuốc Ngân kiều tán gồm các vị thuốc là thuốc đã được bào chế theo Tiêu chuẩn, và được ngành y tế kiểm nghiệm đạt chất lượng theo chuẩn Dược điển Việt Nam.

Giá bán Bài thuốc Ngân kiều tán (Tiêu chuẩn dược điển Việt Nam) tại Phòng khám Đông y An Chánh Kiện Khang:gọi 0344.198.966 để báo giá.

Tùy theo thời điểm, giá bán có thể thay đổi.

Cách thức mua:

Trước khi mua khách hàng nhất thiết phải có sự tư vấn của của các bác sỹ hoặc lương y, hoặc gọi 0344.198.966 để được chúng tôi khám bệnh trước khi dùng thuốc.

Khách hàng có thể mua trực tiếp tại địa chỉ phòng khám: số 2 ngõ 76 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Mua trực tuyến: Thuốc được chuyển qua đường bưu điện, khi nhận được thuốc khách hàng mới phải thanh toán ( gọi 0344.198.966 – Hỗ trợ phí vận chuyển khi mua từ 1,5 triệu vnđ trở lên).

Tuỳ theo nhu cầu của khách hàng, Chúng tôi có thể bào chế bài thuốc này thành thuốc sắc sẵn vô trùng, thuốc hoàn tán, thuốc cô đặc…