Huyệt Ưng Song

ƯNG SONG

Tên Huyệt:

  • Ưng chỉ vùng ngực; Song chỉ khổng khiếu (huyệt). Huyệt ở phía trên vú (ngực), vì vậy gọi là huyệt Ưng Song (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 16 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt Ưng Song
  • Ở khoảng gian sườn 3, trên đường thẳng qua đầu ngực, cách đường giữa ngực 4 thốn (ngang h.Ngọc Đường – Nh.18), nơi cơ ngực to.

Giải Phẫu:

giải phẫu huyệt vị trí huyệt Ưng Song
  • Dưới da là cơ ngực to, cơ ngực bé, các cơ gian sườn 3, bờ trên xương sườn 4, bên trong có phổi và tim ở bên trái.
  • Thần kinh vận động cơ là nhánh ngực to, nhánh ngực bé của đám rối thần kinh nách, dây thần kinh gian sườn 3.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D3.

Chủ Trị:

  • Trị thần kinh liên sườn đau, tuyến vú viêm, suyễn, ho, ruột sôi, tiêu chảy.

Phối Huyệt:

1. Phối Thái Xung (Th.3) trị môi sưng (Tư Sinh Kinh).

2. Phối Hạ Cự Hư (Vi.39) + Nhũ Căn (Vi.18) + Nhũ Trung (Vi.17) + Phục Lưu (Th.7) + Thái Xung (Th.3) trị vú đau (Châm Cứu Tập Thành).

3. Phối Nhũ Căn (Vi.18) + Thần Khuyết (Nh.8) + Xung Môn (Ty.12) trị tuyến vú viêm (Châm Cứu Học Thượng Hải).

Châm Cứu:

châm cứu huyệt Ưng Song
  • Châm xiên 0, 3 – 0, 5 thốn, cứu 3 – 5 tráng, ôn cứu 5 – 10 phút.