Huyệt Tử Cung

Tên Huyệt: Tử Cung

Tử Cung = Tử Cấm Cung là nơi bệ ngồi của Thiên Đế. Huyệt ở vị trí ứng với tạng Tâm, Tâm là quân chủ, ý chỉ là nơi Tâm thần cư ngụ (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 19 của mạch Nhâm.

Vị Trí:

Vị trí huyệt Tử cung

vị trí huyệt tử cung

Ở điểm gặp nhau của đường dọc giữa xương ức và đường ngang qua giữa 2 khớp ức – sườn 4.

Giải Phẫu:

Dưới da là xương ức.

giải phẫu huyệt tử cung

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.

Chủ Trị:

Trị ngực đau, suyễn, nôn mửa .

Phối Huyệt:

1. Phối Đại (Thái) Khê (Th.3) + Ngọc Đường (Nh.18) trị ho suyễn, tâm phiền (Thiên Kim Phương).

2. Phối Dũng Tuyền (Th.1) + Trung Đình (Nh.16) trị ăn uống không được (Tư Sinh Kinh).

3. Phối Đởm Du (Bàng quang.19) + Trung Đình (Nh.16) trị ăn uống nuốt không xuống (Tư Sinh Kinh).

Châm Cứu:

châm cứu huyệt tử cung

Châm luồn kim dưới da, sâu 0, 3 – 1 thốn. Cứu 5 – 15 phút.

Ghi Chú:

Xương ức nơi trẻ nhỏ rất mềm, vì vậy, cần thận trọng khi châm.