Huyệt Trật Biên

Huyệt trật biên

TRẬT BIÊN

Tên Huyệt:

 • Huyệt ở bên cạnh (biên) của xương cùng 4 (gần chót = trật) vì vậy gọi là Trật Biên (Trung Y Cương Mục).
Huyệt trật biên
Vị trí huyệt Trật Biên

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 54 của kinh Bàng Quang.

Vị Trí:

 • Ngang lỗ xương cùng thứ 4, cách Đốc Mạch 3 thốn, cách Trung Lữ Du 1, 5 thốn.
Huyệt trật biên

Giải Phẫu:

 • Dưới da là cơ mông to, bờ dưới cơ tháp.
 • Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh mông trên, nhánh của đám rối cùng.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S2.
Huyệt trật biên

Chủ Trị:

 • Trị thần kinh tọa đau, chi dưới liệt và tê đau, bệnh ở phần hậu môn, sinh dục.

Châm Cứu:

 • Thẳng khi trị dây thần kinh hông đau.
 • Thẳng, hướng mũi kim ra ngoài thấu huyệt Hoàn Khiêu (Đ.30) hoặc Khiêu Dược trị cơ mông yếu hoặc teo.
 • Xiên vào trong 45o để trị bệnh ở cơ quan sinh dục.
 • Xiên xuống dưới vào trong 45o trị bệnh ở hậu môn.
 • Cứu 3-7 tráng – Ôn cứu 5-15 phút.
Huyệt trật biên