Huyệt Toàn Trúc

TOÀN TRÚC

Tên Huyệt:

 • Huyệt ở chỗ các sợi lông mày (giống hình các gậy tre (trúc) dồn (gom) vào (toàn), vì vậy gọi là Toàn Trúc (Trung Y Cương Mục).
 • Tên Khác: Dạ Quang, Minh Quang, My Bản, My Đầu, Nguyên Trụ, Quang Minh, Thỉ quang, Toán Trúc, Toản Trúc, Viên Tại, Viên Trụ.
Vị trí huyệt Toàn Trúc

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Vị Trí:

 • Chỗ lõm đầu trong chân mày, thẳng trên góc mắt trong.
Huyệt toản trúc

Giải Phẫu:

 • Dưới da là cơ trán, cơ mày, cơ tháp và bờ cơ vòng mi.
 • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh mặt.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số V.
Huyệt toản trúc

Tác Dụng:

 • Khứ phong, minh mục.

Chủ Trị:

 • Trị đầu đau, mắt đau, liệt mặt.

Châm Cứu:

 • Châm thẳng, sâu 0, 3 – 0, 5 thốn.
 • Trị bệnh về mắt, châm xiên hướng xuống đến huyệt Tinh Minh.
 • Trị đầu đau, mặt liệt, châm xuyên đến huyệt Ngư Yêu.
 • Trị thần kinh hố mắt trên đau, châm xiên hướng mũi kim ra phía ngoài.
 • Trị đau ở trước Ấn Đường, châm luồn kim dưới da, 2 thân kim chéo nhau ở giữa Ấn Đường.
 • Không cứu.
Huyệt toản trúc

Tham Khảo:

 • Thiên ‘Cốt Không Luận’ ghi: “Cảm phong tà, nếu thấy gió mà sợ gió, thích ở đầu lông mày [huyệt Toàn Trúc] (TVấn 60, 6)
 • Thiên ‘Khẩu Vấn’ ghi: “Con người bị hắt hơi, khí gì gây nên ? Kỳ-Bá đáp: Dương khí hòa lợi, tràn đầy lên Tâm mà xuất ra ở mũi, gây nên hắt hơi, nên bổ huyệt Vinh của Túc Thái Dương ở huyệt My Bản (tức là huyệt Toàn Trúc) (LKhu 28, 18).
 • “Chứng Tuyên (xoang trán viêm, xoang mũi viêm) bao giờ cũng pHải châm Toàn Trúc và Đầu Duy [Vi.8] (Biển Thước Tâm Thư’).