Huyệt Tiền Cốc

tiền cốc

   

TIỀN CỐC

Tên Huyệt:

  • Huyệt ở phía trước (tiền) xương cuối ngón tay út (xương cao như cái hang = cốc) vì vậy gọi là huyệt Tiền Cốc.
Vị trí huyệt Tiền Cốc

Xuất Xứ:

Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2).

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 2 của kinh Tiểu Trường.
  • Huyệt Vinh của kinh Tiểu Trường, thuộc hành Thuỷ .

Vị Trí:

  • Huyệt ở chỗ lõm nơi khớp xương ngón tay thứ 5 về phía xương trụ, khi nắm tay lại huyệt ở trước lằn chỉ tay ngón út và bàn, nơi tiếp giáp da gan và mu tay.
vị trí huyệt Tiền Cốc

Giải Phẫu:

  • Dưới da là chỗ bám của cơ dạng ngón thứ 5 và cơ gấp ngắn ngón 5, bờ trong đầu trên đốt 1 xương ngón 5.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh trụ.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.
giải phẫu huyệt Tiền Cốc

Chủ Trị:

  • Trị cánh tay đau, ngón tay tê, mắt đau, tai ù, sốt cao, tiểu nóng đỏ.

Châm Cứu:

  • Châm thẳng 0, 3 – 0, 5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.
châm cứu huyệt Tiền Cốc

Tham Khảo:

  • “Sau khi sinh không có sữa: dùng Tiền Cốc” (Thần Cứu Kinh Luân).