Huyệt Thủy Đạo

THỦY ĐẠO

Tên Huyệt:

 • Huyệt có tác dụng thông điều thủy đạo (làm cho nước và tân dịch thông đi, như đường (đạo) dẫn nước (thuỷ) chảy đi, vì vậy gọi là huyệt Thuỷ Đạo (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 28 của kinh Vị.
 • Huyệt chủ về tân dịch.

Vị Trí:

vị trí huyệt Thủy Đạo
 • Rốn xuống 3 thốn (huyệt Quan Nguyên -Nh.4), đo ngang ra 2 thốn.

Giải Phẫu:

giải phẫu huyệt Thủy Đạo
 • Dưới da là cân cơ chéo to, cơ thẳng to, mạc ngang, phúc mạc. Trong ổ bụng là ruột non và tử cung khi có thai 4-6 tháng, bàng quang khi bị bí tiểu.
 • Thần kinh vận động cơ là 6 dây thần kinh gian sườn cùng. và dây thần kinh bụng-sinh dục.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D12.

Tác Dụng:

 • Thanh thấp nhiệt, lợi bàng quang.

Chủ Trị:

 • Trị bàng quang viêm, dịch hoàn viêm, thận viêm, tiểu bí, phù nề.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt Thủy Đạo
 • Châm thẳng 1 – 1, 5 thốn – Cứu 5 – 7 tráng – Ôn cứu 10 – 20 phút.

Ghi Chú:

 • Có thai không châm.
 • Bí tiểu không châm sâu.