Huyệt Thừa Phò – Thừa Phù

Huyệt thừa phù

THỪA PHÒ – THỪA PHÙ

Tên Huyệt:

  • Thừa = tiếp nhận; Phù chỉ chỗ chi tiếp xúc. Huyệt ở dưới mông, chỗ tiếp nối với chi dưới khi cơ thể chuyển động, vì vậy gọi là Thừa Phù (Trung Y Cương Mục).
  • Tên Khác: Âm Quang, Bì Bộ, Nhục Khích, Phò Thừa, Phù Thừa, Thừa Phò.
Huyệt thừa phù
Vị trí huyệt Thừa Phù

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 36 của kinh Bàng Quang.

Vị Trí:

  • Điểm giữa nếp lằn chỉ mông.
Huyệt thừa phù

Giải Phẫu:

  • Dưới da là bờ dưới cơ mông to, bờ trong cơ 2 đầu đùi, bờ ngoài cơ bán gân, bờ ngoài cơ bán mạc, cơ khép lớ và cơ khép bé.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh hông và các nhánh của dây thần kinh bịt.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S2.
Huyệt thừa phù

Chủ Trị:

  • Trị thần kinh tọa đau, chi dưới liệt.

Châm Cứu:

  • Châm thẳng 1-2 thốn – Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5-10 phút.