Huyệt Thừa Cân

Huyệt thừa cân

THỪA CÂN

Tên Huyệt:

  • Thừa: tiếp nhận; Cân chỉ cơ bắp chân. Huyệt ở vị trí cơ bắp chân vì vậy gọi là Thừa Cân (Trung Y Cương Mục).
  • Tên Khác: Chuyên Trường, Đoan Trường, Trực Dương, Trực Trường.
Huyệt thừa cân
Vị trí huyệt Thừa Cân

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 56 của kinh Bàng Quang.

Vị Trí:

  • Ở trung điểm nối 2 huyệt Thừa Sơn và Hợp Dương, giữa cơ sinh đôi ngoài và trong.
Huyệt thừa cân

Giải Phẫu:

  • Dưới da là khe giữa cơ sinh đôi ngoài và trong, cơ dép, cơ chầy sau, màng gian cốt.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chầy sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S2.
Huyệt thừa cân

Chủ Trị:

  • Trị chân đau, vai lưng đau cứng, vùng thắt lưng đau, chi dưới liệt, vọp bẻ.

Châm Cứu:

  • Châm thẳng 1-1, 5 thốn – Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5-10 phút.
Huyệt thừa cân