Huyệt Thông Thiên

THÔNG THIÊN

Tên Huyệt:

 • Thông = thông suốt, Thiên = vùng đầu. Huyệt là nơi khí của kinh Bàng Quang thông suốt với huyệt Bá Hội ở vùng đầu, trị các bệnh ở mũi, mũi liên hệ với hệ hô hấp, làm cho nó thông với thiên, vì vậy gọi là Thông Thiên (Trung Y Cương Mục).
 • Tên Khác: Thiên Cữu, Thiên Nhật.
Vị trí huyệt Thông Thiên

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 7 của kinh Bàng Quang.
 • 1 trong nhóm huyệt ‘Đầu Thượng Ngũ Hàng’.

Vị Trí:

 • Vị trí huyệt thông thiên
 • Ngay sau huyệt Thừa Quang 1, 5 thốn, hoặc huyệt Bá Hội ra ngang 1, 5 thốn.
Huyệt thông thiên

Giải Phẫu:

 • Dưới da là cân sọ , xương sọ.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.
Huyệt thông thiên

Chủ Trị:

 • Trị thiên đầu thống, mũi viêm.

Phối Huyệt:

1. Phối Lạc Khước (Bq.8) trị người cứng như gỗ [thi quyết] (Thiên Kim Phương).

2. Phối Thừa Quang (Bq.6) trị liệt mặt, chảy nước mũi (Tư Sinh Kinh).

3. Phối Ấn Đường + Hợp Cốc (Đtr.4) + Thượng Tinh (Đc.23) trị mũi viêm (Châm Cứu Học Thượng Hải).

Châm Cứu:

 • Châm xiên 0, 3 – 0, 5 thốn – Cứu 1-3 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.

*Tham Khảo:

 • Theo thiên ‘Tạp Bệnh’ (LKhu.26) thì Thông Thiên là một trong nhóm 5 huyệt ở trên đầu (Đầu Thượng Ngũ Hàng) trị thiên đầu thống do rối loạn vận hành khí (các huyệt khác là Ngũ Xứ (Bq.5) + Thừa Quang (Bq.6) + Lạc Khước (Bq.8) + Ngọc Chẩm [Bq.9]).