Huyệt Thông Lý

huyệt thông lý

Tên Huyệt Thông Lý

Huyệt là nơi mạch khí của kinh Tâm đi qua (thông) và tụ lại đi sâu vào lý, thông với Tiểu Trường, vì vậy gọi là huyệt Thông Lý (Trung Y Cương Mục).

VỊ TRÍ Thông Lý

huyệt thông lý

Mặt trước trong cẳng tay, trên nếp gấp cổ tay 1 thốn (huyệt Thần Môn – Tm.7), khe giữa gân cơ trụ trước và cơ gấp chung nông các ngón tay.

ĐẶC TÍNH

vị trí huyệt thông lý

• Huyệt thứ 5 của kinh Tâm.
• Huyệt Lạc của kinh Tâm.
• Huyệt nối với kinh Tiểu Trường.
• Huyệt kiểm soát phần sâu của kinh Tâm.

TÁC DỤNG

Định tâm, an thần chí, tức phong, hòa vinh.

CHỦ TRỊ

Trị khớp cổ tay và cánh tay đau, hồi hộp, mất ngủ, lưỡi co cứng, mất tiếng nói đột ngột, nhịp tim chậm, tâm thần phân liệt.

GIẢI PHẪU

giải phẫu huyệt thông lý

• Dưới da là khe giữa gân cơ trụ trước và gân cơ gấp chung sâu các ngón tay, cơ gấp vuông, xương trụ.

• Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh giữa và dây trụ. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

CHÂM CỨU

mặt cắt huyệt thông lý

Châm thẳng sâu 0,5 – 0,8 thốn. Cứu 1 – 3 tráng, Ôn cứu 3 – 5 phút.