Huyệt Thông Cốc – Phúc Thông Cốc

   

THÔNG CỐC – PHÚC THÔNG CỐC

Tên Huyệt:

 • Huyệt ở vùng bụng, nơi thức ăn đi qua (thông), thịt ở vùng huyệt giống hình cái hang (cốc), vì vậy gọi là Thông Cốc (Trung Y Cương Mục).
 • Tên Khác: Phúc Thông Cốc.
Vị trí huyệt Phú Thông Cốc

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 20 của kinh Thận.
 • Huyệt giao hội với Xung Mạch.

Vị Trí:

 • Rốn đo lên 5 thốn (huyệt Thượng Quản (Nh.13) ra ngang 0, 5 thốn.
thông cốc

Giải Phẫu:

 • Dưới da là cân cơ chéo to của bụng, bờ trong cơ thẳng to, mạc ngang, phúc mạc, dạ dày.
 • Thần kinh vận động cơ là 6 nhánh dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng-sinh dục.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D7.
thông cốc

Chủ Trị:

 • Trị nôn mửa, tiêu chảy, bụng đau, thần kinh liên sườn đau, hồi hộp.

Châm Cứu:

 • Châm thẳng 1 – 1, 5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 10 – 20 phút.
 • Ghi Chú: Không châm khi có thai nhiều tháng.
thông cốc