Huyệt Thiếu Xung

9-Thiếu Xung

Tên Huyệt Thiếu Xung

Thiếu = thiếu âm, Xung = xung yếu, ý chỉ huyệt là nơi khí huyết thịnh, vì vậy gọi là huyệt Thiếu Xung (Trung Y Cương Mục)

Tên Khác:

Kinh Thỉ, Kinh Thuỷ

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 9 của kinh Tâm
  • Huyệt Tỉnh của kinh Tâm, thuộc hành Mộc
  • Huyệt Bổ của kinh Tâm
  • Huyệt đặc biệt dùng với huyệt Thương Dương (Đtr.1), châm theo phương pháp ‘Mậu Thích’ trong bệnh do phong (sốt gián đoạn), khi cánh tay mới đau

Vị Trí:

vị trí huyệt thiếu Xung

Vị trí huyệt thiếu xung
Ở ngón tay út phía tay quay, cách chân góc móng tay út 0, 1 thốn, trên đường tiếp giáp da gan tay – mu tay

Giải Phẫu:

Dưới da là giữa chỗ bám của gân ngón 5, cơ gấp chung sâu các ngón tay và gân ngón út, cơ duỗi chung các ngón tay, bờ ngoài của đốt 3 xương ngón tay út

Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh trụ

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1

giải phẫu huyệt thiếu Xung

Tác Dụng:

Khai Tâm khiếu, thanh thần chí, tả nhiệt

Chủ Trị:

Trị hồi hộp, trúng phong, hôn mê, sốt cao, động kinh

Châm Cứu:

Châm sâu 0, 1 – 0, 2 thốn. Cứu 2 – 3 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút

châm cứu huyệt thiếu Xung