Huyệt Thiếu Trạch

thiếu trạch

   

THIẾU TRẠCH

Tên Huyệt:

 • Huyệt ở chỗ lõm (như cái ao = trạch) nhỏ (thiếu) vì vậy gọi là huyệt Thiếu Trạch.
 • Tên Khác: Tiểu Cát.
Vị trí huyệt Thiếu Trạch

Xuất Xứ:

Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2).

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 1 của kinh Tiểu Trường.
 • Huyệt Tỉnh của kinh Tiểu Trường, Thuộc hành Kim.

Vị Trí:

 • Cạnh góc trong chân móng tay út cách 0, 1 thốn trên đường tiếp giáp da gan tay – mu tay.
vị trí huyệt thiếu trạch

Giải Phẫu:

 • Dưới da là giữa chỗ bám gân ngón 5 của cơ gấp chung sâu các ngón tay và gân ngón út của cơ duỗi chung các ngón tay, bờ trong của đốt 3 xương ngón tay 5.
 • Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh trụ và thần kinh quay.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.
giải phẫu huyệt thiếu trạch

Tác Dụng:

 • Thanh Tâm nhiệt, tán phong nhiệt, thông sữa.

Chủ Trị:

 • Trị đầu đau, mắt đau, tuyến vú viêm, sữa thiếu.

Châm Cứu:

 • Châm thẳng 0, 1 – 0, 2 thốn. Cứu 1 – 3 tráng, Ôn cứu 3 – 5 phút.
châm cứu huyệt thiếu trạch

*Tham Khảo:

“Thiếu Trạch (Ttr.1) trị phụ nữ không có sữa, trước tả sau bổ” (Loại Kinh Đồ Dực).