Huyệt Thiếu Hải

huyệt thiếu hải

Tên Huyệt: Thiếu Hải

Thiếu = thủ Thiếu âm Tâm kinh, Hải = nơi hội của các nhánh sông. Huyệt là nơi mạch khí thịnh, kinh khí hợp vào (hợp huyệt), nơi hàng trăm nhánh sông đổ vào, vì vậy gọi là huyệt Thiếu Hải (Trung Y Cương Mục).

huyệt thiếu hải

Tên Khác:

Khúc Tiết.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 3 của kinh Tâm
  • Huyệt Hợp của kinh Tâm, thuộc hành Thủy

Vị Trí:

Vị trí huyệt thiếu hải: Co tay lại, huyệt nằm ở cuối đầu nếp gấp khuỷ tay, mặt trong cánh tay, cách mỏm trên lồi cầu trong 0, 5 thốn

vị trí huyệt thiếu hải

Giải Phẫu:

Dưới da là chỗ bám vào xương của khối cơ trên ròng rọc, mặt trước mỏm trên ròng rọc (hoặc mỏm trên lồi cầu trong), xương cánh tay, phía trong khớp khủy

giải phẫu huyệt thiếu hải

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh da cánh tay và dây thần kinh trụ

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

Tác Dụng:

Sơ Tâm khí, hóa đờm, định thần chí.

Chủ Trị:

Trị cánh tay và bàn tay tê, khớp khuỷ và tổ chức mềm quanh khớp khuỷ đau, thần kinh suy nhược, vùng trước tim đau.

Châm Cứu:

Châm thẳng sâu 0, 5 – 1 thốn. Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.