Huyệt Thần Môn

huyệt thần môn

Tên Huyệt: Thần Môn

Tâm tàng Thần, huyệt này là huyệt Nguyên, nơi kinh khí mạnh nhất của Tâm, châm huyệt này ảnh hưởng (coi như cửa = môn) đến Tâm và Thần, vì vậy gọi là huyệt Thần Môn (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:

Duệ Trung, Đoài Lệ, Đoài Xung, Trung Đô.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 7 của kinh Tâm.
  • Huyệt Du, Huyệt Nguyên, thuộc hành Thổ.
  • Huyệt Tả của kinh chính Tâm.
  • Huyệt đặc biệt, châm khi nhiệt tà vào kinh Tâm gây chứng khó chịu vùng tim, cơ thể run, sốt.
  • Một trong những huyệt trị ngất như chết (Thi quyết) do rối loạn kinh Biệt Phế, Thận, Tâm, Vị.

Vị Trí:

huyệt thần môn

Vị trí huyệt Thần môn
Ở phía xương trụ, nằm trên lằn chỉ cổ tay, nơi chỗ lõm sát bờ ngoài gân cơ trụ trước và góc ngoài bờ trên xương trụ.

vị trí huyệt thần môn

Giải Phẫu:

Dưới da là gân cơ trụ trước, xương đậu và xương tháp.

Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh trụ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

giải phẫu huyệt thần môn

Tác Dụng:

Thanh Tâm nhiệt, an thần, thanh hỏa, lương vinh, điều khí nghịch.

Chủ Trị:

Trị hay mơ, mất ngủ, hồi hộp, động kinh, Hysteria, hay quên.

Châm Cứu:

mặt cắt huyệt thần môn

Châm thẳng, hơi chếch qua phía xương trụ (ngón út), sâu 0, 3 – 0, 5 thốn. Cứu 1 – 3 tráng, Ôn cứu 3 – 5 phút.