Huyệt Thái Ất

THÁI ẤT

Tên Huyệt:

  • Thái = lớn; Ất : chỉ Vị Trường có hình dạng quanh co giống chữ Ất. Huyệt ở tại vị trí tương ứng với Trường Vị, có hình dạng giống chữ Ất, vì vậy gọi là huyệt Thái Ất (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 23 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt Thái Ất
  • Rốn lên 2 thốn (huyệt Hạ Quản – Nh.10), đo ngang ra 2 thốn.

Giải Phẫu:

giải phẫu huyệt Thái Ất
  • Dưới da là cân cơ chéo to, cơ thẳng to, mạc ngang, phúc mạc, trong ổ bụng là ruột non.
  • Thần kinh vận động cơ là 6 dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng-sinh dục.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D9.

Chủ Trị:

  • Trị dạ dầy đau, thoát vị ruột, tâm thần phân liệt, tiểu nhiều.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt Thái Ất
  • Châm thẳng 1 – 1, 5 thốn – Cứu 3 – 5 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.