Huyệt Tam Tiêu Du

Huyệt tam tiêu du

TAM TIÊU DU

Tên Huyệt:

 • Huyệt có tác dụng đưa (du) kinh khí vào Phủ Tam Tiêu, vì vậy gọi là Tam Tiêu Du.
Huyệt tam tiêu du
Vị trí huyệt Tam Tiêu Du

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 22 của kinh Bàng Quang.
 • Huyệt Bối Du của kinh Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu, để tán khí Dương ở Tam Tiêu.
 • Châm trong tất cả các trường hợp khí ở Phủ tạng tụ lại, biểu hiện: bụng đầy, phù, cổ trướng, l hoặc thắt lưng đau.

Vị Trí:

 • Dưới gai sống thắt lưng 1, đo ngang 1, 5 thốn.
Huyệt tam tiêu du

Giải Phẫu:

 • Dưới da là cân ngưc-thắt lưng của cơ lưng to, cơ răng bé sau-dưới, cơ lưng dài, cơ ngang gai, co gian mỏm ngang, cơ vuông thắt lưng, cơ đái chậu.
 • Thần kinh vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhung của dây sống thắt lưng 1, nhánh của đám rối thắt lưng.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh 4
Huyệt tam tiêu du

Tác Dụng:

 • Điều khí hóa, lợi Thuỷ thấp.

Chủ Trị:

 • Trị dạ dày đau, ruột viêm, thận viêm, thần kinh suy nhược, tiêu hóa kém, tiểu dầm, thắt lưng đau.

Châm Cứu:

 • Châm thẳng sâu 0, 5 – 1 thốn – Cứu 5-7 tráng – Ôn cứu 10-15 phút.