Huyệt Tam Gian

huyệt tam gian

TAM GIAN

Tên Huyệt:

  • Huyệt ở cuối lóng (gian) ngón tay trỏ, lại là huyệt thứ 3 của kinh Đại Trường, vì vậy gọi là Tam Gian (Trung Y Cương Mục).
  • Tên Khác: Thiếu Cốc, Thiếu Cốt, Tiểu Cốc.
huyệt tam gian
Vị trí huyệt Tam Gian

Xuất Xứ:

Thiên ‘Bản Du’ (LKhu 2).

Đặc Tính:

  • Du huyệt, thuộc hành Mộc.

Vị Trí:

  • Tại chỗ lõm, sau và ngoài khớp xương bàn – ngón trỏ, trên đường tiếp giáp da gan tay – mu tay.
huyệt tam gian

Giải Phẫu:

  • Dưới da là cơ gian cốt mu tay, cơ khép ngón tay cái và xương.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh trụ.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C7.
huyệt tam gian

Tác Dụng:

  • Tiết tà nhiệt, điều phủ khí.

Chủ Trị:

  • Trị ngón tay trỏ viêm, lưng bàn tay đau, mắt đau, răng hàm dưới đau, họng đau, thần kinh sinh ba đau.

Châm Cứu:

  • Châm thẳng 0, 3 – 0, 5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng. Ôn cứu 5 – 10 phút.
huyệt tam gian