Huyệt Phục Thỏ

PHỤC THỎ

Tên Huyệt:

  • Huyệt ở đùi, có hình dạng giống như con thỏ (thố) đang nằm phục ở đó, vì vậy gọi là huyệt Phục Thố.
  • Tên Khác: Ngoại Câu, Ngoại Khâu, Phục Thố.

Xuất Xứ:

Thiên ‘Kinh Mạch’ (LKhu.10).

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 32 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt phục thỏ
  • Ở điểm cách góc trên phía ngoài xương bánh chè 6 thốn, bờ ngoài cơ thẳng trước, bờ trong cơ rộng ngoài. Hoặc bàn tay úp lên đầu gối, các ngón tay khép lại, để ngay giữa lằn cổ tay thứ nhất lên trên giữa đầu gối, đầu ngón tay giữa áp lên da chân ở đầu, nơi đó là huyệt.

Giải Phẫu:

  • Dưới da là bờ ngoài cơ thẳng trước, bờ trong cơ rộng ngoài, cơ rộng giữa, xương đùi.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh đùi.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

Chủ Trị:

  • Trị chi dưới đau và liệt, nửa người liệt, khớp gối viêm.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt phục thỏ
  • Châm thẳng sâu 1 – 1, 5 thốn, Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.