Huyệt Phụ Phân

Huyệt phụ phân

PHỤ PHÂN

Tên Huyệt:

  • Phụ = ngang; Phân = vận hành. Huyệt là nơi mà đường kinh (Bàng Quang) theo huyệt Đại Trữ xuất ra, xuất ra nhưng không vận hành (Trung Y Cương Mục).
Huyệt phụ phân
Vị trí huyệt Phụ Phân

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 41 của kinh Bàng Quang.
  • Nhận một mạch phụ từ kinh Thủ Thái Dương đến.

Vị Trí:

  • Dưới gai sống lưng 2, đo ra 3 thốn, cách ngang huyệt Phong Môn 1, 5 thốn.
Huyệt phụ phân

Giải Phẫu:

  • Dưới da là cơ thang, cơ nâng vai, cơ trám, cơ răng bé sau-trên, cơ chậu sườn -ngực, cơ gian sườn 2, bên trong là phổi.
  • Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, nhánh của đám rối cổ sâu, nhánh của dây thần kinh chẩm lớn, nhánh của đám rối cánh tay, các nhánh của dây thần kinh gian sườn 2.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.
Huyệt phụ phân

Chủ Trị:

  • Trị vai và cổ lưng đau nhức, cánh tay tê cứng, khủy tay tê mỏi.

Châm Cứu:

  • Châm xiên sâu 0, 5 – 0, 8 thốn – Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5-15 phút.
  • Ghi Chú: Không châm sâu quá.
Huyệt phụ phân