Huyệt Phù Khích

Huyệt phù khích

PHÙ KHÍCH

Tên Huyệt:

 • Huyệt nằm ở khe (khích) nổi rõ (phù) vì vậy gọi là Phù Khích (Trung Y Cương Mục).
 • Tên Khác: Phù Ky, Thích Trung.
Huyệt phù khích
Vị trí huyệt Phù Khích

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 38 của kinh Bàng Quang.

Vị Trí:

 • Trên nhượng chân 1 thốn, ở trong góc tạo bởi cơ 2 đầu đùi và bờ ngoài cơ bán mạc.
Huyệt phù khích

Giải Phẫu:

 • Dưới da là góc giữa 2 cơ bán mạc và cơ 2 đầu đùi, mặt sau đầu dưới xương đùi.
 • Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh hông.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S2.
Huyệt phù khích

Chủ Trị:

 • Trị Bàng Quang viêm, táo bón, Vị Trường viêm cấp tính, chi dưới liệt.

Châm Cứu:

 • Châm thẳng 1-1, 5 thốn – Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5-10 phút.
Huyệt phù khích

Tham Khảo:

 • Thiên ‘Thích Yêu Thống’ ghi: Lưng đau không thể cúi ngư?a, do mang nặng làm tổn thương vùng thắt lưng, ác huyết tụ lại đó, châm ở khoa?ng huyệt Phù Khích, cho ra máu (TVấn.41, 20).
 • ”Không nằm được: chọn Phù Khích” (Giáp Ất Kinh).