Huyệt Phong Long

PHONG LONG

Tên Huyệt:

  • Huyệt ở chỗ cơ nhục đầy đủ (Phong Long ), vì vậy gọi là huyệt Phong Long (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Thiên ‘Kinh Mạch’ (LKhu.10).

Đặc Tính:

  • Huyệt Lạc.

Vị Trí:

vị trí huyệt Phong Long
  • Đỉnh mắt cá chân ngoài lên 8 thốn hoặc lấy huyệt ở điểm giữa nếp kheo chân và mắt cá chân ngoài.

Giải Phẫu:

  • Dưới da là khe giữa cơ duỗi chung các ngón chân và cơ mác bên ngắn, ở sâu là cơ duỗi dài riêng ngón chân cái, xương mác.
  • Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh chầy trước và nhánh của dây thần kinh cơ-da.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Tác Dụng:

  • Hòa Vị khí, hóa đờm thấp.

Chủ Trị :

  • Trị ho đờm, chóng mặt, suyễn, khó thở, ngực trướng, chi dưới tê liệt, cước khí, đầu đau.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt Phong Long
  • Châm thẳng, mũi kim hướng về phía trong, sâu 1-1, 5 thốn – Cứu 5-7 tráng – Ôn cứu 5-15 phút.

Tham Khảo:

Thiên ‘Nhiệt Bệnh’ghi: “Bệnh nhiệt làm cho chân tay nặng nề, đó là Trường Vị bị nhiệt, dùng kim số 4 châm các huyệt Du (của kinh Tỳ + Vị) và các huyệt ở ngón chân dưới, tìm quan hệ khí ở các lạc của kinh Vị [ là huyệt Phong Long ] (LKhu.23, 28).