Huyệt Phách Hộ

Huyệt phách hộ

PHÁCH HỘ

Tên Huyệt:

  • Huyệt là chỗ (hộ) có liên quan đến Phách, (theo YHCT: Phế tàng Phách), vì vậy gọi là Phách Hộ.
Huyệt phách hộ
Vị trí huyệt Phách Hộ

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 42 của kinh Bàng Quang.

Vị Trí:

  • Dưới gai đốt sống lưng 3 (D3) đo ngang ra 3 thốn, cách Phế Du (Bq.13) 1, 5 thốn.
Huyệt phách hộ

Giải Phẫu:

  • Dưới da là cơ thang, cơ trám, cơ răng bé sau-trên, cơ chậu sườn- ngực, cơ gian sườn 3, bên trong là phổi.
  • Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, nhánh đám rối cổ sâu, nhánh đám rối cánh tay, các nhánh của dây thần kinh gian sườn 3.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D3.
Huyệt phách hộ

Chủ Trị:

  • Trị suyễn, phế Quản viêm, lao phổi, nôn mư?a, màng ngực viêm, vai lưng đau.

Châm Cứu:

  • Châm xiên 0, 5-0, 8 thốn – Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5-15 phút.
  • Ghi Chú: Không châm sâu.
Huyệt phách hộ

Tham Khảo:

  • Thiên ‘Thích Ngược’ ghi: “Chứng sốt rét (Ngược) mà mạch Mãn, Đại và Cấp thì châm Bối Du (Đại Trữ) và 5 huyệt Khư Du[gồm Phách Hộ, Thần Đường (Bq.44), Hồn Môn (Bq.47), Ý Xá (Bq.49), Chí Thất (Bq.52] mỗi huyệt 1 nốt” (TVấn.36, 17).