Huyệt Ốc Ế

ỐC Ế

Tên Huyệt:

  • Vú giống như cái nhà (ốc); Ế chỉ giống như cái màn (ế) che nhà. Huyệt ở vùng ngực trên, giống hình cái màn che nhà, vì vậy gọi là huyệt Ốc Ế (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 15 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt Ốc Ế
  • Ở khoảng gian sườn 2, trên đường thẳng qua đầu ngực, cách đường giữa ngực 4 thốn (ngang huyệt Tử Cung – Nh.19), nơi cơ ngực to, bờ trên cơ ngực bé.

Giải Phẫu:

giải phẫu huyệt Ốc Ế
  • Dưới da là cơ ngực to, bờ trên cơ ngực bé, các cơ gian sườn 2, bờ trên xương sườn 3, trong sâu có phổi.
  • Thần kinh vận động cơ là nhánh cơ ngực to, nhánh cơ ngực bé của đám rối thần kinh nách, dây thần kinh gian sườn 2.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.

Chủ Trị:

  • Trị suyễn, khí quản viêm, thần kinh liên sườn đau.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt Ốc Ế
  • Châm xiên 0, 3 – 0, 5 thốn, Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Ghi Chú: Không châm sâu quá, có thể đụng phổi.