Huyệt Nhũ Trung

NHŨ TRUNG

Tên Huyệt:

  • Huyệt ở giữa (trung) vú (nhũ), vì vậy gọi là huyệt Nhũ Trung.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 17 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt Nhũ Trung
  • ở khoảng gian sườn 4, ngay đầu vú.

Giải Phẫu:

giải phẫu huyệt Nhũ Trung
  • Dưới đầu vú là chùm tuyến vú, sau chùm tuyến vú là cơ ngực to, cơ ngực bé, các cơ gian sườn 4.
  • Thần kinh vận động cơ là dây thần kinh ngực to, dây thần kinh ngực bé và dây thần kinh gian sườn 4.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D4.

Ghi Chú:

châm cứu huyệt Nhũ Trung
  • (Huyệt này chỉ dùng làm mốc để đo huyệt vùng ngực và bụng, khoảng giữa 2 đầu ngực là 8 thốn. Cấm Châm Cứu).