Huyệt Nhũ Căn

NHŨ CĂN

Tên Huyệt:

 • Huyệt ở phía dưới chân (căn) của vú (nhũ), vì vậy gọi là huyệt Nhũ Căn.
 • Tên Khác:
  • Bệ Căn
  • Khí Nhãn.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 18 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt Nhũ Căn
 • Ở giữa gian sườn 5, thẳng dưới đầu vú, cách đường giữa ngực 4 thốn.

Giải Phẫu:

giải phẫu huyệt Nhũ Căn
 • Dưới da là cơ ngực to, các cơ ngực bé, các cơ gian sườn 5, bờ trên xương sườn 6, bên phải là phổi, bên trái là mỏm tim.
 • Thần kinh vận động cơ là nhánh cơ ngực to, nhánh cơ ngực bé của đám rối thần kinh nách, dây thần kinh gian sườn 5.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D4-D5.

Chủ Trị:

 • Trị sữa thiếu, tuyến vú viêm, ngực đau.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt Nhũ Căn
 • Châm xiên 0, 3 – 0, 8 thốn, Ôn cứu 5 – 10 phút.