Huyệt Nhị Gian

huyệt nhị gian

NHỊ GIAN

Tên Huyệt:

  • Nhị = 2; Gian = khoảng trống. Huyệt ở khoảng giữa lóng tay 2 và 3, lại là huyệt thứ 2 của kinh Đại Trường, vì vậy, gọi là Nhị Gian (Trung Y Cương Mục).
  • Tên Khác: Chu Cốc, Gian Cốc .
huyệt nhị gian
Vị trí huyệt Nhị Gian

Xuất Xứ:

Thiên Bản Du (LKhu.2).

Đặc Tính:

  • Vinh huyệt (Huỳnh huyệt), thuộc hành Thu?y.
  • Huyệt Tả của kinh Đại Trường.

Vị Trí:

  • Huyệt ở chỗ lõm, phía trước và bờ ngoài khớp xương bàn và ngón trỏ, trên đường tiếp giáp da gan tay, mu tay.
huyệt nhị gian

Giải Phẫu:

  • Dưới da là gân cơ gian cốt mu tay và xương Thần kinh vận động cơ là nhánh dây thần kinh trụ.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C7.
huyệt nhị gian

Tác Dụng:

  • Tán tà nhiệt, lợi yết hầu.

Chủ Trị:

  • Trị ngón tay trỏ đau, bàn tay đau, răng đau, họng đau, vai đau, lưng đau, liệt mặt, sốt.

Châm Cứu:

  • Châm thẳng 0, 1 – 0, 3 thốn. Cứu 1 – 3 tráng. Ôn cứu 5 – 10 phút.
huyệt nhị gian