Huyệt Ngọc Đường

Tên Huyệt: Ngọc Đường

Đường = Nhà lớn; Tâm là quân, Phế là cái lọng che, quý như viên ngọc. Huyệt ở giữa 2 tạng này, vì vậy gọi là huyệt Ngọc Đường (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:

Ngọc Anh.

Xuất Xứ:

Nan 31 (Nan Kinh).

Đặc Tính:

+Huyệt thứ 18 của mạch Nhâm.

+ Huyệt tập trung khí của Can (Pratique De La Médicine Chinoise).

Vị Trí:

vị trí huyệt ngọc đường

Vị trí huyệt ngọc đường

Trên huyệt Chiên trung 1,6 thốn, ngang với khe sườn 3-4.

Giải Phẫu:

Dưới da là xương ức.

giải phẫu huyệt ngọc đường

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D3.

Chủ Trị:

Viêm phế quản, lao phổi, viêm hung mạc

Phối Huyệt:

Phối Bất Dung (Vi.9) + Cách Du (Bàng quang.17) + Thượng Quản (Nh.13) trị ho ra máu, đờm nhiều (Châm Cứu Học Thượng Hải).

Châm Cứu:

châm cứu huyệt ngọc đường

Châm chếch kim, sâu 0,3-0,5 thốn, cứu 3 mồi.

Ghi Chú:

Xương ức mềm do đó cần thận trọng khi châm nơi trẻ nhỏ.