Huyệt Ngọc Chẩm

NGỌC CHẨM

Tên Huyệt:

 • Xương chẩm có tên là Ngọc Chẩm. Huyệt ở ngang với xương chẩm vì vậy gọi là Ngọc Chẩm (Trung Y Cương Mục).
Vị trí huyệt Ngọc Chẩm

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 9 của kinh Bàng Quang.
 • 1 trong nhóm huyệt ‘Đầu Thượng Ngũ Hàng’.

Vị Trí:

 • Ngay sau huyệt Lạc Khước 1, 5 thốn, ngang huyệt Não Hộ (Đc.17) cách 1, 3 thốn, ngang với ụ chẩm 1, 5 thốn.
huyệt ngọc chẩm

Giải Phẫu:

 • Dưới huyệt là cơ chẩm, nơi bám của cơ thang vào đường cong chẩm trên của xương chẩm.
 • Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh chẩm lớn, nhánh của dây thần kinh sọ não số XI, nhánh của đám rối cổ.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.
huyệt ngọc chẩm

Tác Dụng:

 • Trấn thống, khu phong.

Chủ Trị:

 • Trị đầu đau, chóng mặt, mắt đau.

Châm Cứu:

 • Châm xiên 0, 3 – 0, 5 thốn – Cứu 1-3 tráng – Ôn cứu 5 – 10 phút.
 • Ghi Chú: Ngộ châm, chỗ châm bị lở loét, chảy nước vàng, châm Thiên Trì (Tb.1) + Uỷ Trung (Bq.40) để gia?i. Khi châm 2 huyệt giải, cần vê kim qua bên phải, đồng thời đề tháp lên xuống chừng 5 phút rồi rút kim (Danh Từ Huyệt Vị Châm Cứu).
huyệt ngọc chẩm

Tham Khảo:

 • (Theo thiên ‘Tạp Bệnh’ (LKhu.26), Ngọc Chẩm là một trong nhóm 5 huyệt ở trên đầu (Đầu Thượng Ngũ Hàng) trị thiên đầu thống do rối loạn vận hành khí (các huyệt khác là Ngũ Xứ (Bq.5) + Thừa Quang (Bq.6) + Lạc Khước (Bq.7) + Thông Thiên – Bq.8).
 • (Thiên ‘Hàn Nhiệt Bệnh’ ghi: “Kinh Túc Thái Dương có đường thông với cổ gáy nhập vào não, đây chính là gốc của mắt (mục Bản ), gọi là nhãn hệ. Khi đầu hay mắt bị đau, thủ huyệt nằm ở giữa 2 đường gân giữa cổ nhập vào não (huyệt Ngọc Chẩm), là nơi tương biệt với mạch Âm Kiều và Dương Kiều…”(LKhu 21, 26).