Huyệt Ngoại Lăng

NGOẠI LĂNG

Tên Huyệt:

  • Huyệt ở phía mặt ngoài bụng, chỗ có hình dạng như cái gò, vì vậy gọi là huyệt Ngoại Lăng (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 26 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt Ngoại Lăng
  • Dưới rốn 1 thốn (huyệt Âm Giao – Nh.7) ra ngang 2 thốn,

Giải Phẫu:

giải phẫu huyệt Ngoại Lăng
  • Dưới da là cân cơ chéo to, cơ thẳng to, mạc  ngang, phúc mạc, trong ổ bụng là ruột non và tử cung khi có thai 6-7 tháng, bàng quang khi bí tiểu.
  • Thần kinh vận động cơ là 6 dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng – sinh dục.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D11.

Chủ Trị:

  • Trị bụng đau, kinh nguyệt rối loạn.

Phối Huyệt:

  • Phối Thiên Khu (Vi.25) trị trong bụng đau (Tư Sinh Kinh )

Châm Cứu:

châm cứu huyệt Ngoại Lăng
  • Châm thẳng 1 – 1, 5 thốn, Cứu 5 – 7 tráng, Ôn cứu 10 – 20 phút.

Ghi Chú: Theo De La Fuye: Tả huyệt này, nên thêm huyệt Thân Mạch (Bq.62).