Huyệt Mi Xung

MI XUNG

Tên Huyệt:

 • Huyệt ở vị trí cuối chân mày (mi) thẳng lên chạm vào (xung) chân tóc, vì vậy gọi là Mi Xung (Trung Y Cương Mục).
 • Tên Khác: My Xung, Tiểu Trúc.
Vị trí huyệt Mi Xung

Xuất Xứ:

Thiên ‘Kinh Mạch’ (LKhu.10).

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 3 của kinh Bàng Quang.

Vị Trí:

 • Thẳng trên huyệt Toàn Trúc, vào trong chân tóc 0, 5 thốn, ngang huyệt Thần Đình (Đc.24).
Huyệt mi xung

Giải Phẫu:

 • Dưới da là chỗ cơ trán bám vào cân sọ, dưới gân là xương sọ.
 • Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh mặt.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh sọ não số V.
Huyệt mi xung

Tác Dụng:

 • Khu phong.

Chủ Trị:

 • Trị đầu đau, mắt sưng đỏ, chóng mặt.

Châm Cứu:

 • Châm xiên, luồn kim dưới da 0, 3 – 0, 5 thốn – Cẩn thận khi cứu.
Huyệt mi xung

Tham Khảo:

 • “Thốn khẩu mạch Khẩn, đầu đau, đó là chứng thương hàn, châm huyệt Mi Xung” (Thiên Kim Phương).