Huyệt Linh Đạo

huyệt linh đạo

Tên Huyệt: Linh Đạo

Linh ở đây chỉ công năng của Tâm, Đạo = thông đạo. Huyệt có tác dụng thông khí vào Tâm vì vậy gọi là huyệt Linh Đạo (Trung Y Cương Mục).

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 4 của kinh Tâm.
  • Huyệt Kinh, thuộc hành Kim.

Vị Trí:

huyệt linh đạo

Vị trí huyệt Linh đạo
Ở mặt trước trong cẳng tay, trên nếp gấp cổ tay 1, 5 thốn.

vị trí huyệt linh đạo

Giải Phẫu:

Dưới da là khe giữa cơ trụ trước – trong và các gân cơ gấp chung nông các ngón tay ở ngoài, bờ trong gân cơ gấp chung sâu các ngón tay, cơ sấp vuông, xương trụ.

giải phẫu huyệt linh đạo

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh giữa và dây trụ.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D1.

mặt cắt châm cứu huyệt linh đạo

Chủ Trị:

Khớp cổ tay đau, thần kinh trụ đau, vùng tim đau, hysteria.

Châm Cứu:

Châm thẳng 0, 5 – 0, 8 thốn. Cứu 1 – 3 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.