Huyệt Lệ Đoài

LỆ ĐOÀI

Tên Huyệt:

 • Lệ ở đây hiểu là đá mài hoặc phần trên cao; Đoài ý chỉ đỉnh thẳng. Huyệt ở thẳng phần trên ngón chân vì vậy gọi là huyệt Lệ Đoài (Trung Y Cương Mục).
 • Tên Khác: Thần Thượng Đoan, Tráng Cốt.

Xuất Xứ:

Thiên ‘Bản Du’ (LKhu.2).

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 45 của kinh Vị.
 • Huyệt Tỉnh, thuộc hành Kim.
 • Huyệt Tả của kinh Vị.
 • Do huyệt Kim sinh Thuỷ nên được dùng trong bệnh nhiệt bốc lên phần trên thân thể. Huyệt này có tác dụng dẫn nhiệt xuống phần dưới cơ thể.

Vị Trí:

vị trí huyệt lệ đoài
 • Huyệt lệ đoài nằm ở phía ngoài góc ngoài móng chân ngón thứ 2, cách chân móng 0, 1 thốn, trên đường tiếp giáp da gan chân – mu chân.

Giải Phẫu:

 • Dưới da là xương đốt 3 ngón chân thứ 2.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Tác Dụng:

 • Sơ tiết tà nhiệt ở kinh Dương Minh, thông kinh lạc, hòa Vị, thanh thần chí.

Chủ Trị:

 • Trị mất ngủ, răng đau, chảy máu cam, sốt cao, bàn chân lạnh.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt lệ đoài
 • Châm thẳng hoặc xiên 0, 1 – 0, 2 thốn. Cứu 1 – 3 tráng, Ôn cứu 3 – 5 phút.