Huyệt Lạc Khước

LẠC KHƯỚC

Tên Huyệt:

  • Lạc = sợi tơ, ý chỉ sự liên kết. ‘Khước’ chỉ sự bỏ đi mà không hoàn lại. Huyệt là nơi mạch khí theo đó nhập vào não mà không xuất ra, vì vậy gọi là Lạc Khước (Trung Y Cương Mục).
  • Tên Khác: Cường Dương, Lạc Khích, Não Cái.
Vị trí huyệt Lạc Khước

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 8 của kinh Bàng Quang.
  • 1 trong nhóm huyệt ‘Đầu Thượng Ngũ Hàng’.

Vị Trí:

  • Ngay sau huyệt Thông Thiên 1, 5 thốn, cách tuyến giữa đầu 1, 5 thốn.
Huyệt lạc khước

Giải Phẫu:

  • Dưới da là cân sọ, xương sọ.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C2.
Huyệt lạc khước

Chủ Trị:

  • Trị vùng đỉnh đầu đau, phế quản viêm mạn, mũi viêm.

Tham Khảo:

  • Theo thiên ‘Tạp Bệnh’ (LKhu.26): Lạc Khước là một trong nhóm 5 huyệt ở trên đầu (Đầu Thượng Ngũ Hàng) trị Thiên đầu thống do rối loạn vận hành khí (các huyệt khác là Ngũ Xứ (Bq.5), Thừa Quang (Bq.6), Thông Thiên (Bq.7), Ngọc Chẩm – Bq.9).