Huyệt Khí Xá

KHÍ XÁ

Tên Huyệt:

  • Khí: hơi thở, hô hấp, Xá: nơi chứa. Huyệt ở gần họng là nơi khí lưu thông ra vào, vì vậy gọi là huyệt Khí Xá (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 11 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt khí xá
  • Ở đáy cổ, ngay chỗ lõm sát bờ trên xương đòn, khe giữa bó ức và bó đòn cơ ức – đòn – chũm. Hoặc giao điểm từ huyệt Nhân Nghênh (Vi.9) kéo thẳng xuống và huyệt Thiên Đột (Nh.22) ngang ra 01 thốn.

Giải Phẫu:

giải phẫu huyệt khí xá
  • Dưới da là khe giữa bó ức và cơ bó đòn, cơ ức-đòn-chũm, vào sâu là cơ ức-đòn-móng và ức-giáp.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh sọ não XI và XII, nhánh của dây thần kinh cổ.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.

Chủ Trị:

  • Trị họng đau, cổ gáy cứng, lao hạch cổ.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt khí xá
  • Châm thẳng, sâu 0, 3 – 0, 5 thốn, Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Ghi Chú: Không châm sâu và kích thích mạnh vì dễ làm tổn thương bó mạch thần kinh cảnh