Huyệt Khí Hải Du

Huyệt khí hải du

KHÍ HẢI DU

Tên Huyệt:

 • Huyệt có tác dụng đưa (du) khí vào huyệt Khí Hải (Nh. 6), vì vậy, gọi là Khí Hải Du.
 • Tên Khác: Đơn Điền Du, Ký Hải Du.
Huyệt khí hải du
Vị trí huyệt Khí Hải Du

Xuất Xứ:

Thánh Huệ Phương

Đặc Tính

 • Huyệt thứ 24 của kinh Bàng Quang.
 • Huyệt nhận được một mạch từ huyệt Khí Hải của Nhâm Mạch.

Vị Trí:

 • Dưới gai sống thắt lưng 3, đo ngang ra 1, 5 thốn.
Huyệt khí hải du

Giải Phẫu:

 • Dưới da là cân ngực-thắt lưng của cơ lưng to, cơ lưng dài, cơ ngang -gai, cơ gian mỏm ngang, cơ vuông thắt lưng, cơ đái-chậu.
 • Thần kinh vận động cơ là nhánh của đám rối cánh tay, nhánh của dây sống thắt lưng 3, nhánh của đám rối thắt lưng.
 • Da vùng huyệt ch i phối bởi tiết đoạn thần kinh L2 hoặc L3.
Huyệt khí hải du

Tác Dụng:

 • Điều khí huyết, làm mạnh lưng gối.

Chủ Trị:

 • Trị các bệnh xuất huyết, vùng thắt lưng đau.

Châm Cứu:

 • Châm thẳng 0, 5 – 1 thốn – Cứu 3-7 tráng – Ôn cứu 5-15 phút.
Huyệt khí hải du