Huyệt Hoa Cái

hoa cái

Tên Huyệt: Hoa Cái

Hoa = vật trang trí. Cái = cái lọng (dù) che. Phế được coi là lọng che của ngũ tạng. Ngày xưa, hoa cái là cái lọng dùng để che trên xe của vua khi vua đi du hành. Tâm được ví như vua (quân) trong số các tạng phủ, được Phế che chở như cái lọng. Huyệt cũng có tác dụng giúp Phế khí được giáng xuống, làm giảm bớt khó thở (hen suyễn), vì vậy gọi là huyệt Hoa Cái (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 20 của Mạch Nhâm.

Vị Trí:

Vị trí huyệt Hoa cái

vị trí huyệt hoa cái

Dưới huyệt toàn cơ 1,6 thốn, ngay chính giữa xương ức, chỗ tiếp gián đoạn cán và thân xương ức.

Giải Phẫu:

Dưới da là xương ức, chỗ tiếp nối đầu xương ức với thân xương ức.

giải phẫu huyệt hoa cái

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.

Chủ Trị:

Trị ngực đau, ho suyễn.

Phối Huyệt:

1. Phối Khí Hộ (Vi.13) trị ngực sườn đau tức (Bách Chứng Phú).

2. Phối Đàn Trung (Nh.17) + Khí Hải (Nh.6) + Kỳ Môn (C.14) + Nhũ Căn (Vi.17) + Thiên Đột (Nh.22) + Toàn Cơ (Nh.21) trị suyễn (Thần Cứu Kinh Luân).

Châm Cứu:

châm cứu huyệt hoa cái

Châm xiên, sâu 0, 3 – 1 thốn. Cứu 5 – 20 phút.

Ghi Chú:

Xương ức mềm, do đó, cần thận trọng khi châm.