Huyệt Hãm Cốc

HÃM CỐC

Tên Huyệt:

  • Huyệt ở chỗ lõm (hãm) giống hình cái hang, vì vậy gọi là huyệt Hãm Cốc (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Thiên ‘Bản Du’ (L. Khu.2)

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 43 của kinh Vị.
  • Huyệt Du, thuộc hành Mộc.

Vị Trí:

vị trí huyệt hãm cốc
  • Ở chỗ lõm nối thân và đầu trước xương bàn chân 2, giữa kẽ ngón chân 2 – 3, trên huyệt Nội Đình 2 thốn.

Giải Phẫu:

  • Dưới da là khe giữa các gân duỗic ngón chân 2 và 3 của cơ duỗi dài và cơ duỗi ngắn các ngón chân, các gian cốt mu chân 2, khe giữa xương bàn chân 2 và 3.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh chày trước và nhánh của dây thần kinh chày sau.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L5.

Chủ Trị:

  • Trị mặt phù, toàn thân phù thũng, sôi ruột, bụng đau, họng viêm, mu bàn chân sưng đau.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt hãm cốc
  • Châm thẳng 0, 5 – 1 thốn, Cứu 3 – 7 tráng, Ôn cứu 5 – 15 phút.