Huyệt Hạ Quản

hạ quản

Tên Huyệt: Hạ quản

Huyệt ở vị trí tương ứng dưới (hạ) cuống dạ dầy (quản), vì vậy gọi là huyệt Hạ Quản.

Tên khác

Hạ Hoãn, Hạ Oản, Hạ Uyển

Xuất Xứ

Thiên ‘Bản Du’ (Linh Khu 2).

Đặc Tính

– Huyệt thứ 10 của mạch Nhâm.

– Huyệt Hội của mạch Nhâm và túc Thái Âm (Tỳ).

Vị Trí

Vị trí huyệt Hạ quản

vị trí huyệt hạ quản

Giữa rốn thẳng lên 2 thốn, nằm ngửa lấy huyệt, phụ nữ có thai trên 5 tháng không

Giải Phẫu

– Huyệt ở trên đường trắng. Dưới đường trắng là mạc ngang, phúc mạc, vào sâu là Tụy và Tá tràng hoặc tử cung khi có thai gần sinh.

giải phẫu huyệt hạ quản

– Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D9.

Tác dụng

Trợ vận hóa của trường vị, tiêu khí trệ thực tích. Chủ trị bụng đau, trướng hơi, nôn mửa, dạ dầy đau, ăn không tiêu, ruột viêm mạn, người gầy dần, cổ trướng.

Chủ trị

Đau dạ dày, tiêu hoá kém, sa dạ dày, viêm ruột.

Châm cứu

châm cứu huyệt hạ quản

Châm thẳng sâu 0,5 – 1,5 thốn. Cứu 10 – 30 phút.