Huyệt Hạ Liêu

Huyệt hạ liêu

HẠ LIÊU

Tên gọi

  • HẠ LIÊU ( Xià Liao – Sia Tsiao). Huyệt thứ 34 thuộc Bàng quang kinh (B 34). Hạ ( có nghĩa là ở dưới, ở phía dưới); Liêu ( có nghĩa là kẻ nứt, lỗ trống không trong xương). Xương cùng của cơ thể con người gọi là Liêu cốt.
Huyệt hạ liêu
Vị trí huyệt Hạ Liêu

Xuất xứ:

Huyệt này nằm ở lỗ trống không của Túc Thái dương mạch. Huyệt ở trong lỗ cuối cùng, lỗ thứ tư của xương cùng nên gọi là Hạ liêu hay Tứ liêu. HẠ LIÊU

Vị trí:

  • Ở chỗ hỗng thứ 4, giữa chỗ lõm giáp xương sống (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)
  • Lấy ở ngay lỗ cùng thứ 4.
Huyệt hạ liêu

Giải phẫu:

  • Dưới da là cân của cơ lưng to, khối cơ chung của các cơ ở rãnh cột sống, xương cùng. Thần kinh vận động cơ là nhánh đám rối cánh tay, nhánh của dây thần kinh sống cùng 4. Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S4.
Huyệt hạ liêu

Tác dụng:

  • Tại chỗ: Đau vùng thắt lưng cùng.
  • Toàn thân: Đau bụng dưới, táo bón, bí đái.

Cách châm cứu:

  • Châm 0,3-0,5 tấc. Cứu 5-15 phút.
  • Chú ý: Châm đắc khí thấy căng tức tại chỗ hoặc chạy theo đường kinh. Khi châm đúng vào lỗ cùng có cảm giác như điện chạy.
Huyệt hạ liêu