Huyệt Đại Hách

   

ĐẠI HÁCH

Tên Huyệt:

  • Hách = làm cho mạnh lên. Huyệt là nơi giao hội của kinh Thận với Xung Mạch, bên trong ứng với tinh cung. Huyệt có tác dụng cường Thận, ích tinh, mà Thận là nơi tụ của tinh khí, vì vậy gọi là Đại Hách (Trung Y Cương Mục).
  • Tên Khác: Âm Duy, Âm Quan, Đại Hích..
Vị trí huyệt Đại Hách

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 12 của kinh Thận.
  • Huyệt giao hội với Xung Mạch.

Vị Trí:

  • Rốn đo xuống 4 thốn (huyệt Trung Cực -Nh.4), đo ngang ra 0, 5 thốn, trên huyệt Hoành Cốt 1 thốn.
đại hách

Giải Phẫu:

  • Dưới da là cân cơ chéo to của bụng, cơ tháp, bờ trong cơ thẳng to, mạc ngang, phúc mạc, ruột non hoặc bàng quang khi căng, tử cung khi có thai 3-4 tháng.
  • Thần kinh vận động cơ là 6 nhánh dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng – sinh dục.
đại hách

Chủ Trị:

  • Trị bạch đới, di mộng tinh, bộ phận sinh dục ngoài đau.

Phối Huyệt:

1. Phối Trung Phong (C.4) trị cơ thể suy nhược, tinh khí mất (Tư Sinh Kinh).

2. Phối Nhiên Cốc (Th.2) trị thức ăn tích ở phần trên (Tư Sinh Kinh).

Châm Cứu:

  • Châm thẳng 1 – 1, 5 thốn. Cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu – 5 – 10 phút.
đại hách