Huyệt Cự Liêu

huyệt cự liêu

CỰ LIÊU

Tên huyệt:

  • ( Huyệt Hội của kinh Dương minh ở chân với mạch Dương kiểu)

Vị trí:

huyệt cự liêu
  • Ở cách ngoài lỗ mũi độ 0,8 tấc, thẳng con ngươi xuống, ngang với huyệt Nhân trung (Giáp ất, Loại kinh, Đại thành)
  • Lấy ở điểm gặp nhau của đường dọc qua chính giữa mắt với rãnh mũi – má ( bảo người bệnh cười cho hiện rõ rãnh mũi – má để lấy huyệt)

Giải phẫu:

giải phẫu huyệt cự liêu
  • Dưới da là cơ gò má nhỏ, cơ nâng cánh mũi và môi trên (cơ vuông môi trên) vào sâu có cơ nanh, xương hàm trên. Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh sọ não số VII. Da vùng huyệt chi phối bởi dây thần kinh sọ não số V.

Tác dụng:

  • Tại chỗ: Liệt mặt, giật mi mắt, sưng má, đau răng.
  • Châm cứu: Châm 0,2-0,3 tấc. Cứu 10-20 phút.
châm cứu huyệt cự liêu

Chú ý: không cứu thành sẹo.