Huyệt Bộc Tham

Huyệt bộc tham

BỘC THAM

Tên Huyệt:

 • Huyệt có ý chỉ: khi người đầy tớ quỳ gối xuống (tham dự vào việc cởi giầy cho chủ…) thì lộ huyệt ra, vì vậy gọi là Bộc Tham (Trung Y Cương Mục).
 • Tên Khác: An Tà, Bột Tham.
Huyệt bộc tham
Vị trí huyệt Bộc Tham

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

 • Huyệt thứ 61 của kinh Bàng Quang.
 • Huyệt giao hội với Mạch Dương Kiều.

Vị Trí:

 • Xác định bờ trên mặt ngoài xương gót chân, huyệt ở sát bờ trên xươnggót, thẳng dưới huyệt Côn Lôn, trên đường tiếp giáp lằn da đổi màu.
Huyệt bộc tham

Giải Phẫu:

 • Dưới da là gân cơ mác bên dài và gân cơ mác bên ngắn ở phía trước, gân gót chân ở phía sau, bờ trên xương gót.
 • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh cơ-da và dây thần kinh chầy su.
 • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S1.
Huyệt bộc tham

Chủ Trị:

 • Trị gót chân đau, chi dưới yếu liệt.

Châm Cứu:

 • Châm thẳng 0, 3-0, 5 thốn – Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5-10 phút.
Huyệt bộc tham

Tham Khảo:

 • “ Bệnh Điên khi mới bắt đầu phát, trước hết người bệnh bị vặn ngược, cứng đờ, cột sống cứng, bệnh biểu hiện ở các kinh Túc Dương Minh, Túc Thái Âm, Thủ Thái Âm và Túc Thái Dương, châm ở các huyệt Uỷ Dương + Phi Dương + Bộc Tham + Kim Môn, châm xuất huyết cho đến khi nào mầu huyết biến (thành đỏ) mới thôi” – Thiên ‘Điên Cuồng’ (LKhu.22, 7-8).