Huyệt Bất Dung

BẤT DUNG

Tên Huyệt:

  • Dung ở đây chỉ sự không tiếp nhận. Huyệt có tác dụng trị bụng đầy trướng không thu nạp được cốc khí để tiêu hóa, vì vậy gọi là huyệt Bất Dung (Trung Y Cương Mục).

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 19 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt Bất Dung
  • Từ rốn đo lên 6 thốn, ngang ra 2 thốn.

Giải Phẫu:

giải phẫu huyệt Bất Dung
  • Dưới da là cân cơ chéo to, cơ thẳng to, mạc ngang, phúc mạc, trong ổ bụng là gan.
  • Thần kinh vận động cơ là 6 dây thần kinh gian sườn dưới và dây thần kinh bụng – sinh dục.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D6.

Chủ Trị:

  • Trị thần kinh liên sườn đau, dạ dầy đau.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt Bất Dung
  • Châm thẳng 0, 5 – 1 thốn, cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.

Ghi Chú: Không châm sâu quá vì có thể vào gan gây xuất huyết bên trong.