Huyệt Âm Thị

ÂM THỊ

Tên Huyệt:

  • Âm chỉ âm hàn thấp; Thị chỉ nơi kết tụ lại. Huyệt có tác dụng trị âm hàn thấp kết tụ, vì vậy gọi là huyệt Âm Thị (Trung Y Cương Mục).
  • Tên Khác: Âm Đỉnh.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

  • Huyệt thứ 33 của kinh Vị.

Vị Trí:

vị trí huyệt âm thị
  • Ở chỗ lõm trên góc trên ngoài xương bánh chè 3 thốn, sát bờ ngoài gân cơ thẳng trước đùi.

Giải Phẫu:

  • Dưới da là khe giữa cơ thẳng trước và cơ rộng ngoài, cơ rộng giữa, xương đùi.
  • Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh đùi.
  • Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh L3.

Tác Dụng:

  • Thư cân, thông kinh lạc.

Chủ Trị:

  • Trị chi dưới liệt, khớp gối viêm, hàn sán.

Châm Cứu:

châm cứu huyệt âm thị
  • Châm thẳng 0, 5 – 1 thốn, cứu 3 – 5 tráng, Ôn cứu 5 – 10 phút.