Huyệt Âm Giao

âm giao

ÂM GIAO

Huyệt thứ 7 của Nhâm mạch (CV7).

Tên gọi Âm ( phía trong, mặt trong, ở đây nói đến các kinh âm), Giao ( nơi hội tụ, điểm giao nhau). Âm giao ở dưới rốn, là nơi Nhâm mạch, Xung mạch và Túc thiếu âm Thận kinh hội tụ lại, các kinh mạch này thuộc âm. Do đó có tên huyệt Âm giao.

Vị trí

vị trí huyệt âm giao

Ở dưới rốn 1 tấc (Giáp ất, Đồng nhân, Phát huy, Đại thành)

Lấy ở điểm nối 1/5 trên và 4/5 dưới của đoạn rốn- bờ trên xương mu.

Giải phẫu

giải phẫu huyệt âm giao

Huyệt ở trên đường trắng. Sau đường trắng lŕ mạc ngang, phúc mạc.Vào sâu có ruột non, hoặc tử cung khi có thai 5-6 tháng.Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D 10

Tác dụng

– Tại chỗ và theo kinh: Đau bụng quanh rốn. Bệnh của hệ sinh dục ngoài và bệnh về kinh nguyệt.

Châm cứu

châm cứu huyệt âm giao

Chú ý

Có thai nhiều tháng không châm sâu.