Ba chạc Poilane

Tên phổ thông: Ba chạc Poilane

Tên khoa học: Euodia poilanei. Guill, thuộc họ Cam – Rutaceae.

Mô tả: Cây gỗ nhỏ cao đến 5m. Nhánh nâu -đen, có lông mềm ngắn, với lỗ bì kéo dài, sáng. Lá kép lông chim chẵn hay lẻ. Lá chét 3-6 cặp, bầu dục, dài 9-25cm, rộng 4-7cm, gần tròn ở gốc, có mũi nhọn ngắn ở đầu, có những tuyến nhỏ màu đen ở dưới, ở lông mềm thưa, nhất là ở phía dưới.

Hoa hồng sáng hay đo đỏ, thành cụm hoa gần hình cầu, ở nách lá về phía cuối các cành ngọn. Quả nang, có 5 hạch, rộng khoảng 1cm, có u do những tuyến to ở ngoài. Hạt dài 4mm, gần như cú 3 cạnh, nhọn ở đầu cuối, màu đen bóng.

Bộ phận dùng: Quả – Fructus Euodiae.
Nơi sống và thu hái: Chỉ gặp trên các ngọn núi cao ở tỉnh Lào Cao.
Công dụng, chỉ định và phối hợp: Quả được dùng sắc uống chữa bệnh đường hô hấp.