Ắc ó (Acanthus integrifolius)

Tên phổ thông: Ắc ó

Tên khoa học: Acanthus integrifolius

Tên tiếng anh: Bear’s breach

Họ: Ô rô Acanthaceae

Phân bố ở Việt Nam: Cây thường trồng làm hàng rào ở miền đồng bằng

Đặc điểm hình thái:

  • Thân, Tán, Lá: Cây gồ nhỏ, phân cành nhánh nhiều thành bụi dày, cành non dài, mềm, mọc vươn dài màu xanh bóng. Lá đơn mọc đối, dạng thuôn bầu dục nhọn hai đầu màu xanh bóng.
  • Hoa, Quả, Hạt: Cụm hoa ở nách lá, lá bắc lớn màu xanh. Hoa lớn màu trắng, tràng hợp thành ống trên chia 2 thùy không đều. Thùy trên chia 2 môi, thủy dưới chia 3 môi.

Đặc điểm sinh lý, sinh thái:

  • Tốc độ sinh trưởng: Nhanh
  • Phù hợp với: Cây ưa sáng, nhu cầu nước trung bình, nhân giống từ giâm cành, mọc khỏe, không đòi hỏi chăm sóc